2018an, uretako terapian hasi gara lanean. Bitarteko horren bidez, haurraren garapen integrala azpimarratzen da, maila psikomotor, kognitibo, ludiko, erlaxazio, sozio-afektibo eta terapeutikoan.

Uretako terapia jarduera terapeutiko eta ludiko bat da, eta desgaitasun fisikoa duten haurren tratamendu fisioterapeutikoa osatzen du.

Helburua haurraren garapen fisiko eta psikikoa erraztea da, bere gorputza eta ingurune urtarrean dituen aukerak hautemateko lan baten bidez.

Maila terapeutikoan, mugimen-desgaitasuna duen haur batek oso indar gutxirekin egin behar dio aurre ingurune urtarrari, eta, beraz, errazago kontrola daiteke larritasun konstantean baino. Urak ematen dion mugimendu-esperientziak mugimendu motelak ekarriko ditu, aurreikusteko modukoak izan daitezkeenak, eta horrek esperientzia sentsomotriza aberatsagoa ematen du, egonkortasuna, oreka, koordinazioa, mugikortasuna, mugimendu-disoziazioa, flotazioa, erlaxazioa, joan-etorriak eta abar lortzeko; garrantzitsua da haurrari ematen zaion euste eta euskarri mota, baita manipulazioak ere.

Gaur egun, uretako ingurunean terapia okupazionaleko saioak martxan jartzeko lanean ari gara.

Terapia horiek Hernaniko kiroldegiko igerileku klimatizatuetan egiten ditugu, patronatuarekin sinatutako akordioari esker.